window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CP96BFHJJ0');
Privacy- en cookiebeleid2023-09-12T19:09:52+02:00

Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid

Voor jouw duidelijkheid

DE KLEINE LETTERTJES

Hieronder vind je ons privacy- en cookies beleid.

Privacy beleid

Tamminga Tailoring, gevestigd aan de Oxerweg 4, 7215PB te Joppe, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.tammingatailoring.com
Oxerweg 4
7215PB Joppe
0 57 57 8 69 79

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tamminga Tailoring verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht (man / vrouw / non-binair)
 • Lichaamsmaten t.b.v. vervaardigen op maat gemaakte kleding
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Tamminga Tailoring verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • de door uzelf verstrekte informatie aangaande uw mentale en fysieke gezondheid, zoals vastgesteld tijdens de intake/anamnese en zoals aangevuld gedurende het behandeltraject

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tamminga Tailoring verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om u te informeren over de behandelwijze gedurende het behandeltraject
 • om u te informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten en producten
 • om u facturen inzake het behandeltraject toe te kunnen sturen
 • om zonodig contact met u op te kunnen nemen (bijvoorbeeld om te vernemen hoe u functioneert na of tijdens het behandeltraject, om zonodig en onverhoopt een afspraak te verzetten e.d.)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tamminga Tailoring bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zolang u klant bent van Tamminga Tailoring en (herhaal-)bestellingen plaatst, worden uw gegevens bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tamminga Tailoring verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Tamminga Tailoring zal u hierover altijd informeren.

Cookie beleid

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tamminga Tailoring gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tamminga Tailoring en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tammingatailoring.com

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachtafhandeling

Tamminga Tailoring wil u er tevens op wijzen dat u in toepasselijke omstandigheden altijd de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tamminga Tailoring neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo worden er geen gegevens opgeslagen in ‘de cloud’. Alle digitale informatie wordt lokaal opgeslagen en beveiligd door middel van beveiligings-software. Papieren informatie wordt opgeslagen in een opslagruimte die niet voor derden toegankelijk is. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via info@tammingatailoring.com

Gebruikte functionele cookies

 • privacy_embeds: Deze cookie slaat jouw voorkeur op voor het al dan niet gebruik van cookies.

Gebruikte analytische cookies

 • _ga: Deze cookie is geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.
 • _gid: Deze cookie is geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport van hoe het met de website gaat. De verzamelde gegevens, inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de pagina’s zijn in anonieme vorm weergegeven.

Gebruikte prestatiecookies

 • _gal: Deze cookies worden geïnstalleerd door Google Universal Analytics om de verzoeksnelheid te vertragen en zo het verzamelen van gegevens op sites met veel verkeer te beperken.
Ga naar de bovenkant